Velg en side

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. Her finner du det du trenger slik at også din kommune kan bli med. Sammen skaper vi et samfunn med trygge og robuste barn!

Bilde av en barnehageansatt som leser bok til en liten gutt

Barnehage

Barna får et begrepsapparat for å snakke om kroppen og øver på å kjenne egne og andres grenser.

Bilde av 7. klassinger som jubler

7. klasse

Elevene får lære om kropp, grenser, følelser, kjærlighet og seksualitet.

Bilde av 4 russere

Russen

Russen får lære om hva som er voldtekt og konsekvensene for gjerningspersonen.

Bilde av 7. klassinger som jubler

Kompetanseheving hos ansatte

Ansatte i skole, barnehage, barnevern og politi m.fl. får kompetanseheving for å kunne beskytte barn mot vold og overgrep.

Bilde av 4 voksne og 2 barn rundt et bord

Foreldre

Foreldre får kunnskap om hvordan snakke med barn om vanskelige tema og hvor de kan søke hjelp hvis de er bekymret for et barn.

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn