Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

1. time: Seksualitet

Mål for undervisningstimen

  • Skape et trygt rom for Æ E MÆ–undervisningen.
  • Elevene skal få kunnskap om kroppen, pubertet og seksualitet. Grunnleggende er formidling av gode holdninger til egen og andres kropp og seksualitet.
  • Elevene skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter.
  • Elevene skal få informasjon om seksuell orientering og diskutere stigmatisering og diskriminering.

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.