Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

1. time: Seksualitet

Mål for undervisningstimen

1) Skape et trygt rom for Æ E MÆ -undervisningen

2) Elevene skal få kunnskap om kroppen, pubertet og seksualitet. Grunnleggende er formidling av gode holdninger til egen og andres kropp og seksualitet

3) Elevene skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter

4) Elevene skal få informasjon om seksuell orientering og diskutere stigmatisering og diskriminering.