Velg en side

Temaplan for 2 åringer

Bli glad i egen kropp – ha respekt for andres kropp

Tips til ANSATTE

Barn trenger å få høre bra ting om seg selv, uavhengig av hva de presterer. Bruk hverdagssituasjoner, påkledning og samlingsstunder til å snakke om hendelser som oppstår. De ansatte må hjelpe barna med å tolke signaler som blir sendt ut. Noen barn synes det er ubehagelig å få en spontan klem. De ansatte må støtte og hjelpe barna i slike situasjoner. Det er viktig å være gode rollemodeller i aktiviteter og lek. Voksne må veilede og være tilstede. Gi barna følelsen av å være betydningsfull.

Si til barna:

 • Det er så fint å være sammen med deg.
 • Så fint vi har det sammen.
 • Så fint å se deg.
 • Vi har savnet deg.

Tips til aktivitet

Lekegrupper med aktiviteter som fremmer samarbeid, lek og felles opplevelser.

 • Vannlek.
 • Formingsaktiviteter.
 • Turer.
 • Lesestunder.
 • Hånddukker( Kaninen og Pinnsvinet), bøker og plakater.
 • Øve på å si stopp.
 • Samarbeide.
 • Dele.

Sanger, rim og regler

Litteratur, nettsted, film

Ti små vennebøker. (Linda Palm)

Jeg-Du-Vi. (Linda Palm)

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • Bli kjent med følelser
 • Bli kjent med sin egen tilhørighet og familie