Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

2. time: Seksualitet

Timens innhold

  • Visuell framstilling av kjønnsorganene (film eller tegning)
  • Samtale om temaene kjønnsmodenhet, legning, onani og omskjæring
  • Aktivitet «fire hjørner»

Mål for undervisningstimen

  • Elevene skal få kunnskap om kroppen, pubertet og seksualitet. Grunnleggende er formidling av gode holdninger til egen og andres kropp og seksualitet.
  • Elevene skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter.
  • Elevene skal få informasjon om seksuell orientering og diskutere stigmatisering og diskriminering.
  • Elevene skal trene på å ta valg om selvråderett og grensesetting

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.