Velg en side

Temaplan for 3 åringer

Bli kjent med følelser

Tips til ansatte

Gi barna erfaringer med tema i hverdagssituasjoner og i samlingsstunder. Bevisstgjøring av følelsesuttrykk.

Musikk setter i gang følelser hos barn og voksne. La barna bli kjent med ulike sjangre som klassisk, rock, folkemusikk og barnemusikk. La barna sette ord på hvilke følelser de kjenner på når de hører musikken.

Tips til aktivitet

Samtaler om de ulike følelser vi har. Hva heter følelsene våre?

Hvordan ser jeg ut? Hvordan ser voksne ut, hvordan ser de andre barna ut?

Hva gjør vi når vi ser noen er lei seg? Hvordan kan vi trøste?  

 • Bruk bilder og hverdagssituasjoner som utgangspunkt for samtale. Rollespill, hånddukker og tegneaktiviteter er aktiviteter som er godt egnet til tema.
 • Vis bildekort, for eksempel følelseskort der motivene viser de ulike følelsene.
 • Lag eller kjøp kort. Kortene kan henges opp på veggen slik at barna kan se på dem og snakke om dem.
 • Maleaktivitet til musikk.

Sanger, rim og regler

Morgenstemning.
Air.
Molde Canticle-Pt.1.
Har du fyr?
Vem kan segla forutan vind?
Kroppen, Fantorangen (Sesong 8)

Litteratur, nettsted, film

Hvem er- bøkene. (Stina Wirsen)
Minsten er sint. (Mervi Lindman)
Thomas og Emma føler. (Kerstin Elias Costa)
Sterke følelser-bøkene. (Marion Billett)
Glad, sint, redd. (Doris Rubel)
Tramp og Line-bøker. (Axel Scheffler)
Småsteg (INFOVEST forlag)
Vennekort (Linda Palm)
Fantorangen, psykisk helse

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen og de ulike kroppsdelene
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • Bli kjent med ulike følelser
 • Bli kjent med sin egen tilhørighet og familie