Velg en side

Temaplan for 3 åringer

Ha mot til å si fra

Tips til ANSATTE

Barna må oppleve å bli hørt, sett og tatt på alvor.

Det er viktig å skape trygge rammer for barna slik at det oppleves godt å si fra dersom noe er ugreit. Vær bevisst på hvordan vi åpner for spørsmål når barna kommer med utsagn vi reagerer på, eller at barna endrer atferd. Vær bevisst voksenrollen og bli en voksen barna kan betro seg til.

Gjør barna kjent med at det er forskjell på å sladre og si ifra.

Tips til aktivitet

Hvordan kan trygge rammer skapes?  

  • Øv på å si hyggelig ting til hverandre.
  • Utfordre barna til å ordne opp selv dersom noe er vanskelig. Voksne må vise at de er der som støtte.
  • Det kan være vanskelig for barna å komme med eksempler. Legg til rette for rollespill og bruk enkle rekvisitter til å forsterke budskapet. Ha samtaler i etterkant.

Litteratur, nettsted, film

Ti små vennebøker. (Linda Palm)

Mål for Æ e mæ

  • Etablere språk og begreper
  • Bli kjent med kroppen og de ulike kroppsdelene
  • Bli glad i egen kropp
  • Ha respekt for andres kropp
  • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
  • Bli kjent med ulike følelser
  • Bli kjent med sin egen tilhørighet og familie