Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

3. time: Identitet og selvfølelse

Timens innhold

  • Vi snakker om selvfølelse
  • Vi ser filmsnutt om positiv versus negativ selvsnakk
  • Vi ser filmsnutt om identitet
  • Vi snakker om menneskers verdi

Anbefalte kilder for bakgrunnsinformasjon

Mål for undervisningstimen

1) Elevene blir kjent med begrepene identitet og selvfølelse

2) Elevene lærer hvordan tanker påvirker følelser og hvordan man kan støtte seg selv.

3) Elevene reflekterer omkring et menneske sin verdi