Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

3. time: Identitet og selvfølelse

Timens innhold

  • Vi snakker om selvfølelse
  • Vi ser filmsnutt om positiv versus negativ selvsnakk
  • Vi ser filmsnutt om identitet
  • Vi snakker om menneskers verdi

Anbefalte kilder for bakgrunnsinformasjon

Mål for undervisningstimen

  • Elevene blir kjent med begrepene identitet og selvfølelse
  • Elevene lærer hvordan tanker påvirker følelser og hvordan man kan støtte seg selv.
  • Elevene reflekterer omkring menneskers verdi

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.