Velg en side

Temaplan for 4 åringer

Bli glad i egen kropp – Ha respekt for andres kropp

Tips til ANSATTE

Barn trenger å få høre bra ting om seg selv, uavhengig av hva de presterer.

Bruk hverdagssituasjoner, påkledning og samlingsstunder til å snakke om hendelser som oppstår.

Voksne må være gode rollemodeller i aktiviteter og lek. Voksne må veilede og være tilstede. Gi barna følelsen av å være betydningsfull.

Si til barna:

 • Det er så fint å være sammen med deg.
 • Så fint vi har det sammen.
 • Så fint å se deg.
 • Vi har savnet deg.

Tips til aktivitet

Samlingsstund med samtaler om hvorfor det er viktig å bestemme over egen kropp.

 • Bruk hånddukker og konkreter.
 • Rollespill der både barn og voksne deltar.
 • Si noe om hva vi liker og ikke liker.
 • Snakke om at noen liker å ha døren igjen når de er på do, mens andre liker å ha døren åpen.
 • Bruk Kroppskort fra Statens Barnehus.
 • En fin aktivitet der barna øver på å sette grenser for seg selv er å lage spa. Skap stemning ved å bruke duftlys, kar med vann, såpe og rolig musikk. Server drikke og frukt underveis. Barna bestemmer selv i hvilken grad de vil delta og om de vil ha massasje på hender og føtter.

Lære barna å si STOPP! med hånden sin.

Et virkemiddel for å stoppe uønsket atferd. Barnet rekker ut håndflaten samtidig som det sier STOPP, da skal det andre barnet stoppe. Voksne må følge opp i de situasjoner der barna ikke stopper.

“Jeg ser at Tobias sier stopp, og da må du stoppe”.
«Ser du at Tobias blir sint og lei seg når du gjør dette?»

Sanger, rim og regler

Litteratur, nettsted, film

Ti små vennebøker. (Linda Palm)

Bilde av en mann og ei lita jente

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med egne og andres følelser
 • Kunne si fra og sette grenser
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • Bli kjent med ulike familiesituasjoner