Velg en side

Temaplan for 4 åringer

Ha mot til å si fra – Gode og vonde hemmeligheter

Tips til ANSATTE

Barna må oppleve å bli hørt, sett og tatt på alvor.

Det er viktig å skape trygge rammer for barna slik at det oppleves godt å si fra dersom noe er ugreit. Vær bevisst på hvordan vi åpner for spørsmål når barna kommer med utsagn vi reagerer på, eller at barna endrer atferd. Vær bevisst voksenrollen og bli en voksen barna kan betro seg til.

Gjør barna kjent med at det er forskjell på å sladre og si ifra om en vond hemmelighet.

Snakk med barna om hva er en god hemmelighet og hva er en vond hemmelighet.

Tips til aktivitet

Hvordan kan trygge rammer skapes?

 • Øv på å si en hyggelig ting til hverandre.
 • Utfordre barna til å ordne opp selv dersom noe er vanskelig. Voksne må vise at de er der som støtte.
 • Det kan være vanskelig for barna å komme med eksempler. Legg til rette for rollespill og bruk enkle rekvisitter til å forsterke budskapet. Hånddukker er fine å bruke. Ha samtaler i etterkant.

Hva er en hemmelighet?

Hvordan kjennes det ut inni oss når vi har en god eller vond hemmelighet? Hva er å true noen?

Hvem kan man si en hemmelighet til?

Hvem kan man snakke med dersom man opplever noe ugreit? Gi eksempler: et familiemedlem, en nabo, en som jobber i barnehagen eller andre de føler seg trygge på.

 

 • Bruk konkreter som kan være med å symbolisere følelsene inni oss. Dette kan være sommerfugler, fjær, rødt hjerte, stein, svart hjerte med mer.
 • Dramatisering av hendelser som for eksempel trusler om å ikke bli invitert i bursdag, ikke få være med i lek osv.

Litteratur, nettsted, film

Ti små vennebøker. (Linda Palm)
Jeg er meg! Min meg. (E. Rygg og M. W. Aasland) Kapittel 5, side 31-34.
Har du en hemmelighet? (Jennifer Moore Mallions)

 

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med egne og andres følelser
 • Kunne si fra og sette grenser
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • Bli kjent med ulike familiesituasjoner