Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

4. time: Kroppen

Mål for undervisningstimen

1) Elevene skal bli tryggere på egen kropp

2) Elevene skal reflektere over kroppspress og hvilken rolle media har

3) Elevene skal bli kjent med kroppens signaler

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.