Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

4. time: Kroppen

Mål for undervisningstimen

  • Elevene skal reflektere over kjønnsroller i samfunnet
  • Elevene skal reflektere over kroppspress og hvilken rolle media har
  • Elevene skal bli kjent med kroppens signaler

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.