Velg en side

Temaplan for 5 åringer

Ha mot til å si fra – Gode og vonde hemmeligheter

Tips til ANSATTE

Barna må oppleve å bli hørt, sett og tatt på alvor.

Det er viktig å skape trygge rammer for barna slik at det oppleves godt å si fra dersom noe er ugreit. Være bevisst på hvordan vi åpner for spørsmål når barna kommer med utsagn vi reagerer på, eller at barna endrer atferd. Vær bevisst voksenrollen og bli en voksen barna kan betro seg til.

Gjør barna kjent med at det er forskjell på å sladre og si ifra om en vond hemmelighet.

Snakk med barna om hva er en god hemmelighet og hva er en vond hemmelighet.

Foreldreinformasjon: Lag et informasjonsskriv som sendes ut i forkant av tema, slik at foreldrene vet hva vi skal snakke om.

Tips til aktivitet

Hvordan kan trygge rammer skapes?

 • Øv på å si en hyggelig ting til hverandre.
 • Utfordre barna til å ordne opp selv dersom noe er vanskelig. Voksne må vise at de er der som støtte.
 • Les temabøker fra Barnestemmen, et pedagogisk verktøy med hjelpebøker for barn om vonde hemmeligheter.
 • Det kan være vanskelig for barna å komme med eksempler. Legg til rette for rollespill og bruk enkle rekvisitter til å forsterke budskapet. Ha samtaler i etterkant.

Hva er en hemmelighet?

Hvordan kjennes det ut inni oss når vi har en god eller vond hemmelighet? Hva er å true noen?

Hvem kan man si en hemmelighet til?

Hvem kan man snakke med dersom man opplever noe ugreit? Gi eksempler: et familiemedlem, en nabo, en som jobber i barnehagen eller andre de føler seg trygge på.

 • Bruke konkreter som kan være med å symbolisere følelsene inni oss. Dette kan være sommerfugler, fjær, rødt hjerte, stein, svart hjerte med mer.
 • Hjertekrok. Et sted der barn og voksne kan snakke om fine, hemmelige, vanskelige, triste ting. For å få et eierforhold til hjertekroken kan barna lage et hjerte å henge opp.
 • Snakkehjerte. Et hjerte som barna kan holde dersom de ønsker å dele noe med de andre barna, for eksempel i samlingsstund.
 • Dramatisering av hendelser som for eksempel trusler om å ikke bli invitert i bursdag, ikke får være i lek osv.
 • Bruk Kroppskort fra Statens Barnehus. For eksempel nr. 8 og 9 leses og samtales om. Hva ser dere på bildene?

Litteratur, nettsted, film

Si stopp. (Linda Palm)
Jeg er meg! Min meg. (E. Rygg og M. W. Aasland) Kapittel 5, side 31-34.
Har du en hemmelighet? (Jennifer Moore Mallions)
Barnestemmen. (Sølvi Schei)
jegvet.no
Kroppen min eier jeg

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med egne og andres følelser
 • Gjøre barna kompetente til å snakke med noen og fortelle om vanskelige ting
 • Få kunnskap om hvordan vi blir til
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde berøringer
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne