Velg en side

Temaplan for 5 åringer

Hvordan blir vi til?

Tips til ANSATTE

For mange voksne kan dette være et tema som er vanskelig å finne de rette ordene til. Her må en bare prøve seg frem og se hva som føles riktig. Bruk litteratur som finnes for å ha noe konkret å støtte seg til. Legg til rette for samtaler, hva vet barna fra før?

Foreldreinformasjon: Lag et informasjonsskriv som sendes ut i forkant av tema, slik at foreldrene vet hva vi skal snakke om og hvor vi har fokus. Se og last ned foreldreinformasjon her.

Tips til aktivitet

Hvordan kommer babyen inn i magen?

 • Ta utgangspunkt i boken “Jeg er meg! Min meg” s 17-22. Vis bilder på storskjerm.
 • Lag bildekort som barn kan se på og undre seg sammen med en voksen. Bruk bøker.
 • Tegneaktivitet. La barna få tegne etter opplegget er ferdig
 • Bruk puslespill.

Litteratur, nettsted, film

Jeg er meg! Min meg. (Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland)
Vi skal få en baby. (Gunilla Hansson)
Da Emma ble Emma. (Peter Gotthardt)
Uno i mammas mage. (Sara Gimbergsson)

Mål for Æ e mæ

 • Etablere språk og begreper
 • Bli kjent med kroppen
 • Bli glad i egen kropp
 • Ha respekt for andres kropp
 • Bli kjent med egne og andres følelser
 • Gjøre barna kompetente til å snakke med noen og fortelle om vanskelige ting
 • Få kunnskap om hvordan vi blir til
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde berøringer
 • Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne