Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

5. time: Vold i nære relasjoner

Timens innhold

Innholdet i denne timen er fritt bearbeidet fra Alternativ til Vold sitt undervisningsopplegg.

  • Tankekart for ordet vold
  • Statistikk, historie og lovverk
  • Filmen «den perfekte middag»
  • Gjennomgang av ulike typer vold

Anbefalte ressurser til undervisningen

Mål for undervisningstimen

  • Elevene skal kjenne til ulike former for vold
  • Elevene skal vite noe om hvordan vold påvirker kroppen
  • Elevene skal vite hva de kan gjøre dersom de eller noen de kjenner utsettes for vold
  • Elevene skal vite at volden aldri er barnets skyld

Denne timen er ufullstendig. Oppdatert mal kommer ca. juni.