Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

5. time: Vold i nære relasjoner

Timens innhold

Innholdet i denne timen er fritt bearbeidet fra Alternativ til Vold sitt undervisningsopplegg.

  • Tankekart for ordet vold
  • Statistikk, historie og lovverk
  • Filmen «den perfekte middag»
  • Gjennomgang av ulike typer vold

Anbefalte ressurser til undervisningen

Mål for undervisningstimen

1) Elevene skal kjenne til ulike former for vold

2) Elevene skal vite noe om hvordan vold påvirker kroppen

3) Elevene skal vite hva de kan gjøre dersom de eller noen de kjenner utsettes for vold

4) Elevene skal vite at volden aldri er barnets skyld