Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

7. time: Grenser

Mål for undervisningstimen

1) Elevene reflekterer over hvordan man kjenner sine egne grenser og gir uttrykk for dem

2) Elevene reflekterer over andres grenser og hvordan man respekterer disse

3) Elevene reflekterer over nærhet i relasjoner til andre