Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

7. time: Grenser

Mål for undervisningstimen

  • Elevene reflekterer over hvordan man kjenner sine egne grenser og gir uttrykk for dem
  • Elevene reflekterer over andres grenser og hvordan man respekterer disse
  • Elevene reflekterer over nærhet i relasjoner til andre