Velg en side

Æ E MÆ-foreldre

Foreldre er i en særstilling for å forebygge, oppdage og stoppe pågående overgrep. En god forelder skapes i et trygt og støttende samfunn. Alt godt folkehelsearbeid er derfor godt arbeid i forebygging av vold og seksuelle overgrep.

Vi ønsker at Æ E MÆ- foreldre skal ha gode foreldreferdigheter og lage trygge og kjærlige bånd til sine barn. Vi ønsker foreldre som snakker med barna sine om sunn seksualitet og egne og andres grenser. 

Vi ønsker informerte Æ E MÆ-foreldre som kjenner til de høye forekomsttallene av vold og seksuelle overgrep og som vet at overgriper ofte er en som har en nær relasjon til barnet slik at de kan «tørre å tro». Vi ønsker videre at foreldre vet hvor de kan søke råd dersom de er bekymret for et barn. Under finner du konkrete tips til hvordan din kommune kan jobbe for å styrke foreldrene i å forebygge vold og seksuelle overgrep.

Barnehage

Barnehagen kan informere om Æ E MÆ på foreldremøter og gi  informasjon om vold og seksuelle overgrep, eksempelvis gjennom å dele ut Æ E MÆ informasjonsskriv til barnehageforeldre. Barnehagen kan også markere Æ E MÆ for foreldrene gjennom barnehageåret. En god relasjon mellom de ansatte og foreldrene vil kunne åpne for at foreldre tar opp eventuelle bekymringer. 

 

HELSESTASJON

Helsestasjonen kan gi foreldre god informasjon om vold og overgrep. En trygg relasjon til sin helsesykepleier vil kunne åpne for at foreldre tar opp eventuelle bekymringer. Helsestasjonen kan ha fokus på trygg relasjon mellom forelder og barn gjennom sitt basisprogram, men også gjennom eksempelvis foreldreforberedende kurs, kurs i foreldreferdigheter eller lignende.

SKOLE

Skolen kan informere om Æ E MÆ på foreldremøter og gi informasjon om vold og seksuelle overgrep.  Æ E MÆ-modellen legger opp til at foreldre i 7. klasse gis anledning til selv å komme med forslag til hvordan man kan være med å forebygge vold og overgrep i sitt lokalsamfunn. En trygg relasjon mellom lærer og forelder vil kunne åpne for at foreldre tar opp eventuelle bekymringer. 

MEDIA

Ved hjelp av media kan man sette fokus på vold og seksuelle overgrep i samfunnet. Det er knyttet mye tabu til å snakke om både vold og overgrep, spesielt mot barn. Ved hjelp av media kan man jobbe for å gjøre temaet mer åpent og trygt å snakke om. Eksempelvis kan man i forkant av oppstart med Æ E MÆ kontakte media for å få omtale. Videre kan enkeltbarnehager, foreldregrupper eller lignende også være med på å få omtale i media. 

ØVRIG

Et ideelt mål er at hele lokalsamfunnet kjenner et engasjement for Æ E MÆ. For å få til dette kan man bruke eksempelvis media, engasjerte lærere og førskolelærere, lokale ildsjeler og idrettslag. Barnehagen kan lage kunstutstilling på en lokal café eller gi  temaet oppmerksomhet på annen måte. Her er det bare fantasien som setter grenser. 

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn