Velg en side

Æ E MÆ-foreldre må «tørre å tro»

Under finner du forslag til tiltak for å øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep hos foreldre i din kommune

Foreldre er i en unik posisjon for å kunne forebygge, oppdage og stoppe pågående overgrep. En hyppig årsak til at overgrepsutsatte barn utsetter eller fullstendig utelater å fortelle om overgrep, er frykten for ikke å bli trodd. Studier viser også at dette dessverre ofte er tilfelle og at overgrepene får fortsette.

Et av hovedmålene i Æ E MÆ-modellen er derfor at foreldre skal ha god kunnskap om overgrep. Vi ønsker informerte foreldre som kjenner til de høye forekomsttallene, som vet at overgriper ofte er en som har en nær relasjon til barnet og som vet hvor de kan søke råd dersom de er bekymret for et barn. Æ E MÆ-foreldre skal «tørre å tro».

Denne kompetansehevingen hos foreldre kan man oppnå på ulikt vis. Under følger konkrete forslag:

  • Barnehager tar opp tema Æ E MÆ på foreldremøter og gir foreldrene informasjon om vold og seksuelle overgrep, eksempelvis gjennom å dele ut Æ E MÆ informasjonsskriv til barnehageforeldre.
  • Helsestasjonen sikrer at alle foreldre får god informasjon om vold og overgrep gjennom sitt basisprogram, foreldreforberedende kurs, baby-massasje o.l.
  • Skoler tar opp tema Æ E MÆ på foreldremøter og gir foreldre informasjon om vold og seksuelle overgrep.  Æ E MÆ-modellen legger opp til at det holdes et foreldremøte i 7. klasse hvor foreldrene får delt ut Æ E MÆ informasjonsskriv og gis anledning til selv å komme med forslag til hvordan man kan være med å forebygge vold og overgrep i sitt lokalsamfunn.
  • Ved hjelp av media kan man sette fokus på vold og seksuelle overgrep i lokalsamfunnet. Det anbefales at man i forkant av oppstart med Æ E MÆ kontakter media for å få omtale.

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn