Velg en side

Æ E MÆ i barnehage

Her finner dere temaplaner for barn i alderen 2 til 5 år. Hver temaplan inneholder et utdrag av aktiviteter, sanger, rim, regler og ressurser. Bruk pinterest, idebroen for barnehager, barnehageforum m.m for flere ideer.

2-åringer

3-åringer

4-åringer

5-åringer

Hvordan komme i gang

Les mer om oppstart, se årshjul og foreldreinformasjon.

Oppstart

Les hvordan et slikt arbeid kan implementeres i din barnehage.

Vennskap, livsmestring og helse

Vennskap, livsmestring og helse vil være sentrale i arbeidet.

Erfaringer

Les hvilke erfaringer som er gjort i oppstart i andre barnehager.

Årshjul

Vi har utarbeidet forslag til årshjul ut i fra temaplanene.

INFORMASJON TIL FORELDRE

Foreldreinformasjon før oppstart av Æ E MÆ.

Sikre kompetanse

Ved å gi Æ E MÆ-opplæring til alle barn og unge i din kommune, sikrer du at den oppvoksende generasjon har kompetanse om egen og andres kropp, grenser og seksualitet

Forebygges og oppdages

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.