Velg en side

Forberedelse til undervisning for 7. klasse

Forberedelse til undervisning
for 7. klasse

For å få et godt resultat og kvalitet på Æ E MÆ-undervisningen, må man gjøre gode forberedelser, finne egen trygghet om temaet og samarbeide med klasseledelsen.

Mange barn og unge utsettes for vold og overgrep. Å gi undervisning til et stort antall elever, vil med sannsynlighet føre til at noen i etterkant varsler om at de har vært eller er utsatt for pågående overgrep. Det aller viktigste du formidler til din Æ E MÆ-klasse, er at det er trygt å snakke med deg i etterkant av undervisningen. Du må også sikre at klasselæreren er trygg på å ta i mot slik informasjon i etterkant. Som et minimum bør klasselærere ha gjennomført RVTS sitt nettkurs som ligger på nettstedet Helsekompetanse.no Årsaken til at dette fremheves, er at mange studier har vist at overgrepsutsatte ofte forsøker å fortelle om overgrepene, uten å bli trodd. Disse studiene har også vist at den gruppen mennesker som forsøkte å si i fra om overgrep, uten å få hjelp, rapporterer dårligere psykisk helse på sikt sammenlignet med gruppen som aldri forsøkte å si i fra.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hvert tema før timen. Vi har beregnet en omtrentlig forberedelsestid for hver time på ca. én time. På hjemmesiden ligger det en samling kilder til bakgrunnsinformasjon, som vil gi deg det du trenger av oppdatert informasjon om temaet. Malen for timen ligger til utskrift og er ment for at du kan ha med deg inn i klasserommet. Malen er i wordformat, slik at du kan fylle på med stikkord for deg selv, etter hvert som du blir mer kjent med temaet. Vi ber om at du er tro mot opplegget, og følger malen slik den er satt opp. For hver time vil du også finne tips til film / musikk / nettavis som du kan ha med i undervisningen etter eget ønske.

Vi anbefaler at man alltid er to som holder Æ e mæ-undervisningen. Den ene er «hovedunderviser» og styrer skriving på tavla / film o.l, mens den andre holder oversikt over klassen. Det er ønskelig at elevene er mest mulig deltakende. Hvis klassen er stille, kan den andre underviseren rekke opp hånda å komme med forslag. Vår erfaring er at stemningen i klasserommet er best når man er en mann og en kvinne, i tillegg til fordelen med at elevene ser at begge kjønn kan snakke om disse temaene. Vi har valgt å ha en helsesykepleier sammen med en annen egnet person.

For at Æ E MÆ-undervisningen skal bli positiv og morsom, er det viktig at man har tydelig klasseledelse og er trygge på temaene man snakker om. For at elevene skal slippe å utlevere seg, kan underviseren opplyse om at man på spørsmål / stol-lek o.l er ment å svare «hva de tror ungdom generelt i Norge mener om det vi spør om» og ikke nødvendigvis hva de selv mener.

Elevene kan spørre om hva de ønsker, og det er viktig at underviserne tar godt i mot alle spørsmål. Samtidig er det viktig å være en god rollemodell for grenser, ved at private spørsmål blir avvist. Vi har god erfaring med at vi sitter sammen med elevene i en hestesko. I Uke 6 sitt grunnmateriell står det mer om hvordan man kan skape et trygt rom for elevene (se kilder for 1.time).

Det kan være en fordel å snakke med lærer om klassen i forkant. Dersom du blir kjent med noen utfordringer kan du sammen med lærer legge en plan for hvordan det kan håndteres.

Alle klasser skal ha en egen låsbar postkasse som bare underviserne har nøkkel til. Denne må være tilgjengelig i klasserommet mellom undervisningstimene. Elevene oppmuntres til å legge spørsmål der i løpet av uken, gjerne anonymt. Alle klasser har også egne navnelapper som vi har valgt å sette i plastlomme på sikkerhetsnål. Disse deler vi ut når vi hilser på elevene hver time, og legger tilbake i en boks når vi takker for timen.

Undervisningsmalen er lagt opp til at hver time er 60 minutter, med unntak av 5. time (vold i nære relasjoner) som er lagt opp til 120 minutter.

Vi håper undervisningsmaterialet Æ E MÆ blir nyttig for deg og ønsker deg lykke til!

Kunnskap til å se

Tid til å lytte

Mot til å gjøre

Æ E MÆ  – for trygge og robuste barn