Velg en side

Russen

Alle skoler kan ta i bruk Æ E MÆ-programmet. Les tips til oppstart, last ned undervisningsmaler og skriv ut informasjonsskriv til lærere.

Forberedelser og oppstart

Her kan du lese mer om forberedelser og oppstart av undervisning til russen.

Powerpointpresentasjon

Se og last ned powerpointpresentasjon til undervisningen.

Brosjyrer

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyre til lærere.

Sikre kompetanse

Ved å gi Æ E MÆ-opplæring til alle barn og unge i din kommune, sikrer du at den oppvoksende generasjon har kompetanse om egen og andres kropp, grenser og seksualitet

Oversikt over temaer som tas opp med russen

Undervisningen fokuserer på hva som er voldtekt og hvilke strafferettslige, sivilrettslige og andre alvorlige konsekvenser det vil være for den som gjør seg til gjerningsperson og overgriper. Hvor går grensene for hva som er tillatt seksuell omgang og seksuell handling med andre? Hva er straffen for å begå voldtekt? Kan man straffes for forsøk på voldtekt eller medvirkning til voldtekt? Hvilke betydning har det at man begår handlingen i ruspåvirket tilstand? Hvilke betydning har det for utdannings- og yrkesvalg at noen er dømt for voldtekt? Dette er noen av de sentrale temaene som gjennomgås med elevene med utgangspunkt i aktiv bruk av filmen «Blikkfang» og en dialogbasert undervisningsform.