Velg en side

Undervisning 7. klasse

Undervisningen til 7. klasse er satt sammen av elementer fra velrenommerte kilder som Sex og politikk, Alternativ til vold og Kropp, identitet og seksualitet (KIS). Under finner du undervisningsmaler og lenker til bakgrunnsinformasjon til hver undervisningstime.

Undervisning
7. klasse

Undervisningen til 7. klasse er satt sammen av elementer fra velrenommerte kilder som Sex og politikk, Alternativ til vold og Kropp, identitet og seksualitet (KIS). Under finner du undervisningsmaler og lenker til bakgrunnsinformasjon til hver undervisningstime.

Forberedelser og oppstart

Her kan du lese mer om forberedelser og oppstart i forbindelse med Æ E MÆ.

Undervisningsmaler

Her kan du se og laste ned undervisningsmaler for hver time i 7. klasse.

Foreldremøte 7. klasse

Her finner du powerpointpresentasjon og mal som du kan bruke på foreldremøtet, samt en informasjonsfolder om Æ E MÆ som kan gis til lærere og foreldre.

Sikre kompetanse

Ved å gi Æ E MÆ-opplæring til alle barn og unge i din kommune, sikrer du at den oppvoksende generasjon har kompetanse om egen og andres kropp, grenser og seksualitet

Opplysningsplikt og oppmerksomhetsplikt

Lærere og annet skolepersonale har oppmerksomhetsplikt (Opplæringsloven §15.3) og opplysningsplikt. (Barnevernloven §6.4). Plikten til å være oppmerksom innebærer at man skal være observant for forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. Hvis man har grunn til å tro at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep, utløser det opplysningsplikten. «Grunn til å tro» kan basere seg på observasjoner, utsagn eller hendelser.