Velg en side

Undervisningstime for russen

Tema for timen

Timens innhold

 • Kripos sin nyeste rapport om voldtektsituasjonen i Norge
 • Viser filmen Blikkfang
 • Definisjon av voldtekt
 • Forsøk på voldtekt og medvirkning til voldtekt
 • Betydningen av ruspåvirkning hos gjerningspersonen
 • Strafferettslige konsekvenser for den som begår voldtekt
 • Sivilrettslige konsekvenser for den som begår voldtekt
 • Andre alvorlige konsekvenser for den som begår voldtekt

Anbefalte ressurser til undervisningen

Mål for undervisningstimen

 • Lære å kjenne egne grenser. Vite at man kan si nei.
 • Lære respekt for andres grenser.
 • Lære å ta vare på hverandre og hindre at elevene kommer opp i vanskelige situasjoner.
 • Ha kunnskap om hva som er en voldtekt og konsekvenser for gjerningspersonen
 • Ha kunnskap om at voldtekter ofte begås av noen som kjenner fornærmede fra før
 • Forebygge fremtidige seksuelle overgrep