Velg en side

Forebygge skadelig seksuell atferd HOS

BARN OG  unge

Når man snakker med skoleklasser snakker man både til potensielle offer og til potensielle overgripere. Ett av målene med Æ E MÆ er å hindre at barn og unge gjør skadelige seksuelle handlinger mot andre. Under finner du viktig bakgrunnsinformasjon om temaet. For mer informasjon anbefales det å se i kildehenvisningen under teksten. 

 

Tidlig ungdomstid representerer den mest risikofylte perioden for å utsette yngre barn for skadelige seksuelle handlinger. Kriminalstatistikk og studier av overgrepsutsatte viser at en stor del av seksuelle overgrep begås av ungdom under 18 år. Der den overgrepsutsatte er under 12 år, er ca. halvparten av overgrepene begått av en ungdom.

Studier tyder på at ungdom som utsetter yngre barn for overgrep, ofte gjør dette som en engangshendelse. I en metaanalyse av studier med til sammen 33.000 ungdom, fant man en gjentakelsesfare på 2.75% (Caldwell, 2016). Studier viser videre at ungdom som forgriper seg på yngre barn stort sett gjør dette på ikke-aggressive måter, for eksempel gjennom lek eller i en barnevaktssituasjon (Finkelhor, Ormrod & Chaffin, 2001). Mangel på kunnskap om seksualitet kjennetegner ca. 25% av gruppen overgripere (Letourneau et al, 2013).

 

Et norsk kvalitativt studie av ni unge overgripere viste at ungdommene gjennomgående ikke hadde forstått at de utsatte den andre for et overgrep.

Jenta var min kjæreste i en måned. Jeg visste at hun bare var 12 år, men hun så eldre ut og var fysisk moden, så jeg tenkte at det var ok

                                                                 (Informant i norsk studie av unge overgripere, 2017)

Gjennom Æ E MÆ skal man formidle at det er skadelig å engasjere yngre barn i seksuelle handlinger. Det skal gis informasjon om den utviklingsmessige forskjellen mellom eldre og yngre barn, slik at ungdom forstår at et yngre barn ikke er i stand til å vurdere den seksuelle handlingen slik den eldre kan.   

 

 

 

           Kriminalstatistikk og studier av overgrepsutsatte viser at en stor del av seksuelle overgrep begås av ungdom under 18 år

Kilder og anbefalt videre lesing:

NRK: Omtale av norsk kvalitativt studie om unge overgripere

Sandvik, M., Berg, M. N., Berg, A & Søndenaa, E. The Voices of Young Sexual Offenders in Norway: A Qualitative Study. 2017

Caldwell M, F. (2010). Study characteristics and recidivism base rates in juvenile sex offender recidivism. International Journal of Offender Therapy and Comparative criminology. 54: 197-212
Finkelhor, D., Ormrod, R., Chaffin, M. Juveniles who commit sex offenses against minors. Washington DC: Office of juvenile justice and delinquency prevention, 2009

Letourneau, E. J., Henggeler, S. W., McCart, M. R., Bourdin, C. M., Schewe, P. A., McCart, M. R., Chapman, J. E, Saldana, L. Multisystemic therapy for juvenile sexual offenders. 1 year results from a randomized effectiveness trial. Journal of family psychology. 2009: 23: 89-102

Wuertele, S.K. Preventing sexual abuse of children in the 21st century: preparing for challenges and opportunities. Journal of child sexual abuse. 2009. 18: 1-18.