Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

8. time: Seksuelle overgrep

Mål for undervisningstimen

1) Elevene får informasjon om seksuelle overgrep

2) Elevene skal vite at man kan snakke om seksuelle overgrep

3) Elevene skal vite hvordan de kan beskytte seg

4) Elevene skal vite hvem de kan snakke med / få hjelp av