Velg en side

Undervisningstime for 7. klasse

8. time: Seksuelle overgrep

Mål for undervisningstimen

  • Elevene får informasjon om seksuelle overgrep
  • Elevene skal vite at man kan snakke om seksuelle overgrep
  • Elevene skal vite hvordan de kan beskytte seg
  • Elevene skal vite hvem de kan snakke med / få hjelp